News

АнтиСПИН концерт

01.12.2012 00:00
По повод 1-ви декември, международен ден за борба със СПИН, съвместно с колегите от превантивния център по наркотични вещества организирахме концерт за младите хора на Хасково с участието на техните любимци Рафи, Ангел и Мойсей.  Публикации: Haskovo.info Haskovo.net

Флаш моб Антидрога

26.06.2012 00:00
  МКБППМН Хасково организира на флаш моб по инициатива и с участието младежки инициативни групи от ПГТ “Ал. Паскалев” и ПМГ «Акад. Б. Петканчин», гр.Хасково,чиято цел бе да се да се привлече вниманието на обществеността от нашия град към проблема “Дроги” във връка и по повод взехме на...

Победители в конкурса "Ваканция без дрога"

19.06.2011 17:23
Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните обявява резултатите от оценяването и класирането на участниците в  конкурс на тема „Ваканция без дрога”     1. В категория „Рисунка или...

Ваканция БЕЗ дрога!

16.05.2011 14:18
 МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ  ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ      по повод Международния ден за борба с употребата и разпространението на наркотици - 26 юни   О Б Я В Я В А       К О Н К У Р С   Н...